top of page
Papirkunst

"Koffer meg?" 
Bipolar; en livslang reise

Et foredrag om viljestyrken til å overkomme skam og skyld. 

Dette er et personlig, faglig og inspirerende foredrag om det å få en alvorlig psykiatrisk diagnose tidlig i livet og reisen fra pasient til avdelingsleder. 

Olian Lopez Hustøl

Etter selv å ha blitt diagnostisert med bipolar lidelse i en alder av 18 år, og opplevd den lange veien gjennom stigmatiseringen som dette medførte, har han utdannet seg som vernepleier og NLP-master helse coach, hvor han gjennom arbeid i psykiatrisk divisjon og habiliteringstjenesten har kunnet fordype seg i sin interesse i menneskets psyke og tilstand.

Med over 20 års jobb erfaring fra helsevesenet og 13 år som vernepleier har Olian tilegnet seg faglig tyngde og kunnskap rundt diagnosen og behandling av denne. Han er utdannet leder fra psykiatrisk divisjon helse vest og spesialisert inne psykoedukative tilnærminger. Har ledet psykoedukative grupper for personer med bipolar lidelse, asperger syndrom, schizofreni, og holdt flere kurs og foredrag innen tema søvnfysiologi, miljøtilrettelegging, fysisk aktivitet som terapi, sinnemestring og selvfølelse/selvbildet de siste 13 årene.

Kontakt meg

Tlf: 456 67 023

bottom of page