top of page
Papirabstrakt

Ditt kognitive kart

Verden er ikke slik du ser den, kun din ubevisste konstruksjon av den.
Dette foredraget tar for seg hjernens fasinerende evne til å automatisk utelate og fokusere på vesentlige og helt uvesentlige elementer. Gjennom dette foredraget vil du får mer kunnskap om hvordan hjernen og kroppen fungerer, hvordan følelser oppstår, og om hvordan du kan bruke hjernens automatiske egenskaper til din fordel.

Olian Lopez Hustøl

Olian er utdannet NLP-master helse coach, jobbet flere år innen spesialist helsetjenesten med atferdsanalyse og det å forstå gruppedynamiske prosesser. Et inspirerende foredrag om å bli mer bevisst egne ubevisste sosiale atferdsmønstre og få frem egne styrker.

Kontakt meg 

Tlf: 456 67 023

bottom of page