top of page
Rock Maze

Individualterapi

Gjennom en grundig kartlegging av deg og din situasjon velges veien videre.  

_NLP er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer. NLP metodikken hjelper oss til å o
Psykoedukasjon er en behandlingsform hvor tjenestemottakeren og deres pårørende får kunnsk
Kognitiv terapi kalles også kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsi
Reiki Healing er et gammelt japansk healingsystem som ble gjennoppdaget på slutten av 1800

Kontakt meg

for å booke en time.

Tlf: 456 67 023

bottom of page