top of page

Olian Lopez Hustøl

er en utadvendt, åpen og trygg samtaleterapeut med fokus på å finne frem styrkene hos den enkelte. Med over 20 års erfaring fra helsevesenet og 15 år som vernepleier har han mange gode verktøy for å gjøre hverdagen din noe enklere. Etter selv å ha blitt diagnostisert med bipolar lidelse i en alder av 18 år, og opplevd den lange veien gjennom stigmatiseringen som dette medførte, har han utdannet seg som vernepleier og NLP-master helse coach, hvor han gjennom arbeid i psykiatrisk divisjon og habiliteringstjenesten har kunnet fordype seg i sin interesse i menneskets psyke og tilstand. Han har god kjennskap til og erfaring med hvordan en blir kjent med seg selv, håndterer ulike utfordringer, både fysiske og psykiske. Han brenner for enkelt menneske og er genuint interessert og engasjert i å finne ut hvorfor nettopp du har det slik du har det.

Med fokus på at hver og en innehar en enorm kapasitet som enkelt menneske som det sosiale fellesskap og arbeidslivet kan dra nytte av finner han potensialet hos deg.

Som kampkunstutøver i snart 30 år og personlig trener har han også med seg verdifull kunnskap om “mind over matter”, bevegelsesterapi og kroppsbevissthet som ett ledd i terapien.

Faglig kompetanse

Vernepleier med faglig spesialisering og fordypning innen psykoedukative behandlingsformer samt ART og TMA-instruktør. Er utdannet leder fra psykiatrisk divisjon helse vest og NLP-master helse coach fra Alternativet kurs og kompetansesenter. Har ledet gruppetilbud og psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom, bipolar lidelse og schizofreni de siste 13 årene. Har lang arbeidserfaring innen psykisk helsevern og habilitering hvor arbeid med psykoedukasjon, fysisk aktivitet, utfordrende atferd og sinnemestring har vært ett fagfokus.

Kontakt meg

Tlf: 456 67 023

bottom of page