top of page
White Sands

"Kem e du?"

Et spennende og utfordrende foredrag om atferdsmønstre og ubevisste roller en tar på seg i det sosiale fellesskap.

En sosial rolle er summen av alle forventningene og normene som knytter seg til en bestemt oppgave eller stilling. Har du noen gang tatt deg i at du går i ubevisste atferdsmønstre? At du går på samme smell om og om igjen? At du ubevisst tar på deg en rolle?

Olian Lopez Hustøl

Olian er utdannet NLP-master helse coach, jobbet flere år innen spesialist helsetjenesten med atferdsanalyse og det å forstå gruppedynamiske prosesser. Et inspirerende foredrag om å bli mer bevisst egne ubevisste sosial atferdsmønstre og få frem egne styrker. Gjennom flere effektive atferdsmodeller og eksempler kan dette foredraget bidra til et tettere felleskap hvor alle trekker i samme retning. 

Kontakt meg

Tlf: 456 67 023

bottom of page